Bylo zpracováno

„Prohlášení o zpracování osobních údajů“ – GDPR

 
Pro zájemce je k dispozici v sekretariátu společnosti.