PDF Tisk Email

Zpravodaj 02/2013


Z obsahu :

  • Informace z ČSMM-L
  • Informace z Odborné skupiny Motorové vozíky
  • Informace o činnosti CEO v II. pol. 2013
  • Informace z Odborné skupiny Zdvihací zařízení
  • Platná legislativa pro provoz MV na rok 2014
  • Upřesnění informací k provozu MV na pozemních komunikacích
  • Stručné zásady při projednávání dopravních přestupků
  • Současný stav probíhající revize ČSN 27 0142
  • Praktické zkušenosti se zaváděním normy ČSN 73 2604
  • Z odborného tisku
 

Termíny zkoušek

 

 6. 6.2019 - OTZZ, TZZZ 

 

12.6.2019 - IOMV, ZKOMV

 

25.6.2019 - IOMV, ZKOMV

 

11.9.2019 - IOMV, ZKOMV

 

25.9.2019 - IOMV, ZKOMV

 

9.10.2019 - IOMV, ZKOMV

 

23.10.2019 - IOMV, ZKOMV

 

13.11.2019 - IOMV, ZKOMV

 

27.11.2019 - IOMV, ZKOMV