PDF Tisk Email

INFORMACE pro všechny držitele certifikátů

 

V návaznosti na vyhodnocení „systému dozoru nad certifikovanými“ a na doporučení z externích auditů byla provedena změna v systému předávání „Periodických hlášení“. V rámci zjednodušení celého procesu zpracování těchto hlášení byl stanoven pro předání informací o činnosti certifikovaných osob jednotný termín, a to vždy k 30. 06. každého kalendářního roku za uplynulý rok. Hlášení podává každý certifikovaný jenom jedno (uvede v něm údaje o činnosti vztahující se ke všem certifikátům, které má), spolu s tím uhradí k tomuto datu i udržovací poplatek podle platného ceníku CEO.

Žádáme proto všechny certifikované, pokud Periodické hlášení v tomto roce ještě neodeslali, aby tak učinili v pokud možno co nejkratším termínu.

Certifikovaní, kteří hlášení v tomto kalendářním roce již podali ho nemusí zasílat znovu, jich se tato změna dotkne v kalendářním roce 2019.

Děkujeme za pochopení

 

 

Periodické hlášení držitele certifikátu
Ke stažení: ZDE

 

 

Termíny zkoušek

 

 6. 6.2019 - OTZZ, TZZZ 

 

12.6.2019 - IOMV, ZKOMV

 

25.6.2019 - IOMV, ZKOMV

 

11.9.2019 - IOMV, ZKOMV

 

25.9.2019 - IOMV, ZKOMV

 

9.10.2019 - IOMV, ZKOMV

 

23.10.2019 - IOMV, ZKOMV

 

13.11.2019 - IOMV, ZKOMV

 

27.11.2019 - IOMV, ZKOMV