PDF Tisk Email


Odborný technik zdvihacích zařízení (OTZZ)

Držitel certifikátu OTZZ provádí prohlídky, inspekce, revize, revizní a odborné zkoušky ZZ podle platných technických norem, návodů a technických podmínek výrobců kontrolovaných ZZ a v souladu se systémem bezpečné práce zdvihacích zařízení provozovatele. O výsledcích vystavuje příslušné protokoly.

 

Požadavky na kvalifikaci žadatele o certifikát OTZZ:

 

  • požadavky na vzdělání a praxi dokládá žadatel,
  • úplné střední odborné vzdělání, nebo vysokoškolské technického směru - obor strojní, nebo elektrotechnický,
  • pětiletá praxe v oboru ZZ (praxi je nutno prokazatelně doložit),
  • zdravotní způsobilost (práce ve výškách),
  • elektrotechnická kvalifikace podle §4 vyhl. ČUBP č. 50/1978 Sb.,
  • pro činnost na vyhrazených zdvihacích zařízeních podle vyhl. ČUBP č.19/79 Sb. musí mít platné osvědčení RTZZ v rozsahu odpovídajícím požadované certifikaci pro činnost na vyhrazených ZZ
  • přípravné školení pro výkon funkce OTZZ podle osnovy CEO – možno absolvovat u ČSMM-L

 

Poznámka: výjimku z podmínky dosaženého stupně vzdělání a délky praxe vždy posoudí ředitel CEO

 

Certifikační schéma – (CS ZZ – 02) - zde


Přihláška ke stažení - zde

Ceník - zde

ROZSAH PLATNOSTI CERTIFIKÁTU

 

1. VYHRAZENÁ ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ :

a) Zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5000 Kg (kladkostroje, kočky apod.).
b) Jeřáby o nosnosti nad 5000 Kg.
c) Pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3 m.

d) Stavební výtahy s výškou zdvihu nad 3 m, jimiž se dopravují také osoby.
f) Regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy

 

2. OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ :

a)   Zdvihadla a pojízdná zdvihadla, včetně nosných konstrukcí.
b)   Jeřáby, včetně nosných konstrukcí.
c)   Prostředky pro vázání či manipulaci s břemeny, používané u zdvihacích zařízení, popřípadě dalších konstrukčně uzpůsobených strojů.
d)   Mechanizmy charakteru jeřábu, nebo pojízdných systémů pro dopravu osob.
e)   Pohyblivé pracovní plošiny.
f)   Stavební výtahy a vrátky.
g)   Regálové zakladače, stohovací jeřáby a stohovače.
h)   Prohlídky ocelových konstrukcí zdvihacích zařízení podle čl. 6.2 ČSN 73 2604.
i)   Nakládací čela, pohyblivé rampy, manipulační stoly a plošiny.
j)   Zvedáky vozidel.
k)   Zařízení pro manipulaci s kontejnery.
m)   Motoricky ovládané vratové systémy a pojízdné výsuvné žebříky.

 

Termíny zkoušek

 

 6. 6.2019 - OTZZ, TZZZ 

 

12.6.2019 - IOMV, ZKOMV

 

25.6.2019 - IOMV, ZKOMV

 

11.9.2019 - IOMV, ZKOMV

 

25.9.2019 - IOMV, ZKOMV

 

9.10.2019 - IOMV, ZKOMV

 

23.10.2019 - IOMV, ZKOMV

 

13.11.2019 - IOMV, ZKOMV

 

27.11.2019 - IOMV, ZKOMV