PDF Tisk Email


Technik - znalec zdvihacích zařízení (TZZZ)

Držitel certifikátu TZZZ provádí prohlídky, inspekce, revize, revizní a odborné zkoušky a zvláštní posouzení ZZ podle platných technických norem, technických podmínek výrobců kontrolovaných ZZ a v souladu se systémem bezpečné práce zdvihacích zařízení provozovatele. Provádí komplexní posouzení všech provozních vlivů v provozu zdvihacích zařízení dle obecných zásad, výpočtových metod a platných předpisů. O výsledcích této činnosti vystavuje protokoly.

 

Požadavky na kvalifikaci žadatele o certifikát TZZZ:

 

  • ukončené vysokoškolské vzdělání – obor strojní nebo elektrotechnický (možnost výjimečného prominutí předepsaného vzdělání),
  • certifikát OTZZ a doložení deseti let odborné praxe činnosti jako OTZZ, nebo RTZZ,
  • zdravotní způsobilost (práce ve výškách),
  • elektrotechnická kvalifikace – minimálně § 4 vyhlášky 50/1978 Sb.
  • platné osvědčení RTZZ v rozsahu odpovídajícím požadované certifikaci pro činnost na vyhrazených ZZ
  • dostatečné technické znalosti o ZZ, znalost zásad statiky v potřebném rozsahu, znalost odpovídajících předpisů, používání metodiky technických inspekcí a kontrol, používání kontrolních přístrojů a vybavení
  • pro činnost na vyhrazených zdvihacích zařízeních podle vyhl. ČUBP č.19/79 Sb. platné osvědčení RTZZ v rozsahu odpovídajícím požadované certifikaci pro činnost na vyhrazených ZZ
  • přípravné školení pro výkon funkce TZZZ podle osnovy CEO – možno absolvovat u ČSMM-L


Poznámka: výjimku z podmínky dosaženého stupně vzdělání a praxe vždy posoudí ředitel CEO

 
Certifikační schéma – (CS ZZ – 03) - zde
Přihláška ke stažení - zde

Ceník - zde
 

ROZSAH PLATNOSTI CERTIFIKÁTU

 

1. VYHRAZENÁ ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ :

 

a)   Zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5000 Kg (kladkostroje, kočky apod.).
b)   Jeřáby o nosnosti nad 5000 Kg.
c)   Pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3 m.

d)   Stavební výtahy s výškou zdvihu nad 3 m, jimiž se dopravují také osoby.
f)   Regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy

 

2. OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ :

a)   Zdvihadla a pojízdná zdvihadla, včetně nosných konstrukcí.
b)   Jeřáby, včetně nosných konstrukcí.
c)   Prostředky pro vázání či manipulaci s břemeny, používané u zdvihacích zařízení, popřípadě dalších konstrukčně uzpůsobených strojů.
d)   Mechanizmy charakteru jeřábu, nebo pojízdných systémů pro dopravu osob.
e)   Pohyblivé pracovní plošiny.
f)   Stavební výtahy a vrátky.
g)   Regálové zakladače, stohovací jeřáby a stohovače.
h)   Prohlídky ocelových konstrukcí zdvihacích zařízení podle čl. 6.2 ČSN 73 2604.
i)   Nakládací čela, pohyblivé rampy, manipulační stoly a plošiny.
j)   Zvedáky vozidel.
k)   Zařízení pro manipulaci s kontejnery.
m)   Motoricky ovládané vratové systémy a pojízdné výsuvné žebříky.

 

Termíny zkoušek

 

 6. 6.2019 - OTZZ, TZZZ 

 

12.6.2019 - IOMV, ZKOMV

 

25.6.2019 - IOMV, ZKOMV

 

11.9.2019 - IOMV, ZKOMV

 

25.9.2019 - IOMV, ZKOMV

 

9.10.2019 - IOMV, ZKOMV

 

23.10.2019 - IOMV, ZKOMV

 

13.11.2019 - IOMV, ZKOMV

 

27.11.2019 - IOMV, ZKOMV