PDF Tisk Email

Zpravodaj 02/2010

Obsah čísla:

 • Informace z ČSMM-L
 • Informace z CEO
 • Informace z OS motorové vozíky
 • Slovo předsedy OS zdvihací zařízení
 • Některé úvahy k řízení rizik jako součásti konstruování a provozu zdvihacích zařízení
 • Novelizace ČSN ISO 9927-1
 • Aktuální informace k prevenci rizik
 • Alkohol a návykové látky
 • Motorové vozíky v těžké době
 • Ze zahraničního tisku
  • Vozík do pěších zón
  • 90. let firmy Still

 

Termíny zkoušek

 

 6. 6.2019 - OTZZ, TZZZ 

 

12.6.2019 - IOMV, ZKOMV

 

25.6.2019 - IOMV, ZKOMV

 

11.9.2019 - IOMV, ZKOMV

 

25.9.2019 - IOMV, ZKOMV

 

9.10.2019 - IOMV, ZKOMV

 

23.10.2019 - IOMV, ZKOMV

 

13.11.2019 - IOMV, ZKOMV

 

27.11.2019 - IOMV, ZKOMV