Termíny zkoušek

 

14.5.2019 - IOMV, ZKOMV

 

15.5.2019 - IOMV, ZKOMV

 

 6. 6.2019 - OTZZ, TZZZ 

 

12.6.2019 - IOMV, ZKOMV

 

25.6.2019 - IOMV, ZKOMV