ČSMM-L je držitelka akreditace MPSV č.j.: 2014/69827-423/1 ze dne 8.12.2014 k
"Provádění zkoušek k ověřování odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů"
IČ: 00537152 DIČ: CZ00537152

Prevence rizik v oblasti BOZP

Akreditace zde

 

Osvědčení o ověření odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - informace zde

Přihláška ke stažení - zde

 

Úvodní informace k opakované zkoušce - zde

Přihláška k opakované zkoušce ke stažení - zde

 

Seznam držitelů osvědčení v oboru prevence rizik - zde

Termíny zkoušek

10. 1.2018 - IOMV, ZKOMV

 

7. 2.2018 - IOMV, ZKOMV

 

21. 2.2018 - IOMV, ZKOMV

 

6. 3.2018 - IOMV, ZKOMV

 

21. 3.2018 - IOMV, ZKOMV

 

11. 4.2018 - IOMV, ZKOMV

 

25. 4.2018 - IOMV, ZKOMV

 

16. 5.2018 - IOMV, ZKOMV

 

30. 5.2018 - IOMV, ZKOMV

 

12. 6.2018 - IOMV, ZKOMV

 

28. 6.2018 - IOMV, ZKOMV