!!! DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO DRŽITELE CERTIFIKÁTU V OBLASTI ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ!!!
 

Dnem 1. července 2022 vstoupil v platnost „Zákon číslo 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení“ a spolu s tím i prováděcí předpis „Nařízení vlády číslo č. 193/2022 Sb. o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti“. Velká změna je v § 3 NV č. 193/2022 Sb., který definuje pojem vyhrazených zdvihacích zařízení. Nové rozlišení zdvihacích zařízení se přímo týká rozsahu certifikátu pro bod „2. OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ“.

Pro držitele certifikátu rozsahu „2. OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ“ (uvedeno na straně 2 certifikátu) platí:
Na vyhrazených zdvihacích zařízení podle § 3 NV č. 193/2022 Sb. jsou oprávněni provádět pouze úkony a činnosti, které nevyžadují osvědčení a oprávnění revizního technika zdvihacích zařízení podle citovaných právních předpisů (ne revize a zkoušky).

S datem účinnosti zákona č. 250/2021 Sb. se ruší zákon č. 174/1968 Sb. a vyhláška č. 19/1979 Sb.

Pro informaci certifikovaných citujeme definici vyhrazených zdvihacích zařízení podle NV č. 193/2022 Sb.

§ 3
Vyhrazená zdvihací zařízení
(1) Vyhrazenými zdvihacími zařízeními jsou:

a) jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s motorickým pohonem o nosnosti přesahující 1 000 kg a jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s ručním pohonem o nosnosti přesahující 5 000 kg, včetně trvale instalovaného zařízení pro uchopení a zavěšení břemene,

b) pracovní plošiny s motorickým pohonem a výškou zdvihu přesahující 1,5 m, pojízdné zdvihací pracovní plošiny, závěsné plošiny a stožárové šplhací pracovní plošiny,

c) výtahy pro dopravu osob, osob a nákladu nebo jen nákladu a svislé zdvihací plošiny, které jsou trvalou součástí budov s povolenou dopravou osob a nákladu, o nosnosti přesahující 100 kg a výškou zdvihu přesahující 2 m,

d) stavební výtahy pro přepravu osob a nákladu

e) regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy a jejich přesuvny.

Vzhledem k závažnosti změn žádáme všechny držitele platných certifikátů v oblasti zdvihacích zařízení o prostudování výše uvedených předpisů a dodržování nově stanovených limitů.
Všichni certifikovaní v oblasti zdvihacích zařízení obdrží tuto informaci ještě jednou s žádostí o potvrzení přečtení a převzetí této informace.

V Praze 01.07.2022

Zdeněk Savko
MJ CEO


Termíny zkoušek

11 září 2024
MV - C + R - ZK+IR+KT
25 září 2024
MV - C + R - ZK+IR+KT
09 říjen 2024
MV - C + R - ZK+IR+KT
23 říjen 2024
MV - C + R - ZK+IR+KT
06 listopad 2024
MV - C + R - ZK+IR+KT
20 listopad 2024
MV - C + R - ZK+IR+KT
04 prosinec 2024
MV - C + R - ZK+IR+KT
18 prosinec 2024
MV - C + R - ZK+IR+KT

Kalendář ČSMML

27 listopad 2024
Seminář MV

Vyhledávání

Příhlášení

Přihlásit se

Přihlásit se

Jméno *
Heslo *
Zapamatuj si