Instruktor obsluh motorových vozíků

Držitel certifikátu IOMV provádí základní (rozšiřující) školení a praktické zaučení řidičů motorových vozíků (OMV) podle platné osnovy. Ve spolupráci se ZKOMV připravuje podklady ke zkouškám a pro vydání průkazů OMV. Provádí také opakovaná školení a přezkušování ŘMV bez účasti ZKOMV.

Požadavky na kvalifikaci žadatele o certifikát IOMV:

 • ukončené maturitou a to úplné střední odborné vzdělání technického směru nebo úplné střední vzdělání a vyučení ve strojním nebo elektro oboru, nebo úplné střední vzdělání a pět let praxe v oboru (výjimky ze vzdělání jsou v kompetenci ředitele CEO)
 • platný průkaz řidiče MV a minimálně tři roky praxe v řízení MV skupin, na které bude provádět výuku
 • platný řidičský průkaz minimálně skupiny B nebo T
 • dostatečné technické znalosti o motorových manipulačních vozících, schopnosti vést výuku a odpovídající evidenci
 • absolvování přípravného školení pro výkon této funkce dle platné osnovy CEO vč. praktického výcviku zakončeného zkouškou praktických dovedností – možno absolvovat u ČSMM-L, nebo jiného kvalifikovaného subjektu – nabídka viz Přípravná školení k certifikaci.

Certifikační schéma – (CS MV – 02) - ZDE


Zkušební komisař obsluh motorových vozíků

Držitel certifikátu ZKOMV provádí přezkoušení řidičů motorových vozíků (OMV) na základě podkladů dodaných IOMV a vydává průkazy OMV na tiskopisu vydaném a evidovaném CEO.
Certifikát ZKOMV jej opravňuje i k provádění činností IOMV.

Požadavky na kvalifikaci žadatele o certifikát ZKOMV:

 • ukončené maturitou a to úplné střední odborné vzdělání technického směru nebo úplné střední vzdělání a vyučení ve strojním nebo elektro oboru, nebo úplné střední vzdělání a osm let praxe v oboru MV
 • oprávnění IOMV v plném rozsahu a tříletá praxe IOMV
 • dostatečné technické znalosti o motorových manipulačních vozících, schopnosti vést výuku a odpovídající evidenci
 • absolvování přípravného školení pro výkon této funkce dle platné osnovy CEO vč. praktického výcviku zakončeného zkouškou praktických dovedností – možno absolvovat u ČSMM-L, nebo jiného kvalifikovaného subjektu – nabídka viz Přípravná školení k certifikaci.

Certifikační schéma – (CS MV – 03) - ZDE


Kontrolní technik motorových vozíků

Držitel certifikátu KTMV provádí technické kontroly MV podle metodických pokynů CEO. O výsledcích vystavuje protokoly, vozík označí předepsaným samolepicím štítkem.

Požadavky na kvalifikaci žadatele o certifikát KTMV:

 • ukončené úplné střední odborné vzdělání technického směru ukončené maturitou nebo vysokoškolské vzdělání technického směru poznámka: předepsané technické vzdělání je možno po posouzení minimálně sedmileté požadované praxe v oboru MV ředitelem CEO prominout
 • platný průkaz řidiče MV skupin, které bude kontrolovat
 • znalost odpovídajících předpisů v potřebném rozsahu
 • pětiletá praxe v opravách nebo projekci MV, které bude kontrolovat
 • nezávislost na servisu a provozovateli kontrolovaných MV
 • prokázání dostatečných technických znalostí o MV, schopnost používat kontrolní přístrojové vybavení
 • absolvování přípravného školení pro výkon této funkce dle platné osnovy CEO vč. praktického výcviku zakončeného zkouškou praktických dovedností – možno absolvovat u ČSMM-L, nebo jiného kvalifikovaného subjektu – nabídka viz Přípravná školení k certifikaci.

Certifikační schéma – (CS MV – 04) - ZDE


Odborný technik zdvihacích zařízení

Držitel certifikátu OTZZ provádí prohlídky, inspekce, revize, revizní a odborné zkoušky ZZ podle platných technických norem, návodů a technických podmínek výrobců kontrolovaných ZZ a v souladu se systémem bezpečné práce zdvihacích zařízení provozovatele. O výsledcích vystavuje příslušné protokoly.

 

Požadavky na kvalifikaci žadatele o certifikát OTZZ:

 • požadavky na vzdělání a praxi dokládá žadatel,
 • úplné střední odborné vzdělání, nebo vysokoškolské technického směru - obor strojní, nebo elektrotechnický,
 • pětiletá praxe v oboru ZZ (praxi je nutno prokazatelně doložit),
 • zdravotní způsobilost (práce ve výškách),
 • elektrotechnická kvalifikace podle §4 vyhl. ČUBP č. 50/1978 Sb.,
 • pro činnost na vyhrazených zdvihacích zařízeních podle vyhl. ČUBP č.19/79 Sb. musí mít platné osvědčení RTZZ v rozsahu odpovídajícím požadované certifikaci pro činnost na vyhrazených ZZ
 • přípravné školení pro výkon funkce OTZZ podle osnovy CEO – možno absolvovat u ČSMM-L

Poznámka: výjimku z podmínky dosaženého stupně vzdělání a délky praxe vždy posoudí ředitel CEO

Certifikační schéma – (CS ZZ – 02) - ZDE

 

ROZSAH PLATNOSTI CERTIFIKÁTU

 

1. VYHRAZENÁ ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ :

 1. Zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5000 Kg (kladkostroje, kočky apod.).
 2. Jeřáby o nosnosti nad 5000 Kg.
 3. Pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3 m.
 4. Stavební výtahy s výškou zdvihu nad 3 m, jimiž se dopravují také osoby.
 5. Regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy

2. OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ :

 1. Zdvihadla a pojízdná zdvihadla, včetně nosných konstrukcí.
 2. Jeřáby, včetně nosných konstrukcí.
 3. Prostředky pro vázání či manipulaci s břemeny, používané u zdvihacích zařízení, popřípadě dalších konstrukčně uzpůsobených strojů.
 4. Mechanizmy charakteru jeřábu, nebo pojízdných systémů pro dopravu osob.
 5. Pohyblivé pracovní plošiny.
 6. Stavební výtahy a vrátky.
 7. Regálové zakladače, stohovací jeřáby a stohovače.
 8. Prohlídky ocelových konstrukcí zdvihacích zařízení podle čl. 6.2 ČSN 73 2604.
 9. Nakládací čela, pohyblivé rampy, manipulační stoly a plošiny.
 10. Zvedáky vozidel.
 11. Zařízení pro manipulaci s kontejnery.
 12. Motoricky ovládané vratové systémy a pojízdné výsuvné žebříky.

Technik – znalec zdvihacích zařízení

Držitel certifikátu TZZZ provádí prohlídky, inspekce, revize, revizní a odborné zkoušky a zvláštní posouzení ZZ podle platných technických norem, technických podmínek výrobců kontrolovaných ZZ a v souladu se systémem bezpečné práce zdvihacích zařízení provozovatele. Provádí komplexní posouzení všech provozních vlivů v provozu zdvihacích zařízení dle obecných zásad, výpočtových metod a platných předpisů. O výsledcích této činnosti vystavuje protokoly.

Požadavky na kvalifikaci žadatele o certifikát TZZZ:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání – obor strojní nebo elektrotechnický (možnost výjimečného prominutí předepsaného vzdělání),
 • certifikát OTZZ a doložení deseti let odborné praxe činnosti jako OTZZ, nebo RTZZ,
 • zdravotní způsobilost (práce ve výškách),
 • elektrotechnická kvalifikace – minimálně § 4 vyhlášky 50/1978 Sb.
 • platné osvědčení RTZZ v rozsahu odpovídajícím požadované certifikaci pro činnost na vyhrazených ZZ
 • dostatečné technické znalosti o ZZ, znalost zásad statiky v potřebném rozsahu, znalost odpovídajících předpisů, používání metodiky technických inspekcí a kontrol, používání kontrolních přístrojů a vybavení
 • pro činnost na vyhrazených zdvihacích zařízeních podle vyhl. ČUBP č.19/79 Sb. platné osvědčení RTZZ v rozsahu odpovídajícím požadované certifikaci pro činnost na vyhrazených ZZ
 • přípravné školení pro výkon funkce TZZZ podle osnovy CEO – možno absolvovat u ČSMM-L

Poznámka: výjimku z podmínky dosaženého stupně vzdělání a praxe vždy posoudí ředitel CEO

Certifikační schéma – (CS ZZ – 03) - ZDE

 

ROZSAH PLATNOSTI CERTIFIKÁTU

 

1. VYHRAZENÁ ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ:

 1. Zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5000 Kg (kladkostroje, kočky apod.).
 2. Jeřáby o nosnosti nad 5000 Kg.
 3. Pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3 m.
 4. Stavební výtahy s výškou zdvihu nad 3 m, jimiž se dopravují také osoby.
 5. Regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy

 

2. OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ :

 1. Zdvihadla a pojízdná zdvihadla, včetně nosných konstrukcí.
 2. Jeřáby, včetně nosných konstrukcí.
 3. Prostředky pro vázání či manipulaci s břemeny, používané u zdvihacích zařízení, popřípadě dalších konstrukčně uzpůsobených strojů.
 4. Mechanizmy charakteru jeřábu, nebo pojízdných systémů pro dopravu osob.
 5. Pohyblivé pracovní plošiny.
 6. Stavební výtahy a vrátky.
 7. Regálové zakladače, stohovací jeřáby a stohovače.
 8. Prohlídky ocelových konstrukcí zdvihacích zařízení podle čl. 6.2 ČSN 73 2604.
 9. Nakládací čela, pohyblivé rampy, manipulační stoly a plošiny.
 10. Zvedáky vozidel.
 11. Zařízení pro manipulaci s kontejnery.
 12. Motoricky ovládané vratové systémy a pojízdné výsuvné žebříky.

 


Termíny zkoušek

21 říjen 2020
IOMV, ZKOMV, KT
04 listopad 2020
IOMV, ZKOMV, KT
25 listopad 2020
IOMV, ZKOMV, KT
09 prosinec 2020
IOMV, ZKOMV, KT

Kalendář ČSMML

Žádné události

Vyhledávání

Příhlášení

Přihlásit se

Přihlásit se

Jméno *
Heslo *
Zapamatuj si