Základní informace

Certifikační orgán pro certifikaci osob při ČSMM-L (CEO)
 

CEO provádí certifikaci osob v oborech manipulačních vozíků a zdvihacích zařízení. Vydává certifikáty pro odbornosti

 • Instruktor obsluh motorových vozíků (IOMV)
 • Zkušební komisař obsluh motorových vozíků (ZKOMV)
 • Kontrolní technik motorových vozíků (KTMV)
 • Odborný technik zdvihacích zařízení (OTZZ)
 • Technik – znalec zdvihacích zařízení (TZZZ)

Zájemce o certifikaci vyplní přihlášku pro příslušnou funkci a odešle ji na adresu CEO vč. úhrady registračního poplatku - podrobněji viz jednotlivé certifikované funkce. Obdrží potvrzení o přijetí přihlášky, další informace a v případě splnění všech podmínek pak konkrétní termín certifikační zkoušky.

Na základě úspěšně vykonané certifikační zkoušky obdrží příslušný certifikát v českém jazyce, na žádost za poplatek (viz ceník) i v dalších jazycích.

Doba platnosti certifikátu je tři roky, platnost je možno prodloužit vždy na dalších pět let recertifikační zkouškou.

Prohlášení nestrannosti

Certifikační orgán pro certifikaci osob při ČSMM-L prohla­šuje:

 • že chápe důležitost nestrannosti při provádění cer­tifikačních činností,
 • že řídí střet zájmů a zabezpečuje objektivitu svých certifikačních činností,
 • že jedná ve vztahu ke svým žadate­lům, uchazečům a certifikovaným osobám nestranně,
 • že politika a postupy pro certifikaci osob jsou v případě všech žadatelů, uchazečů a certifikovaných osob spravedlivé,
 • že certifikace nesmí být omezována z titulu nepři­měřených finančních nebo jiných limitujících podmínek, např. členstvím v nějaké asociaci nebo skupině,
 • že certi­fikační orgán nepoužívá postupy, které nespra­vedlivě brání nebo zamezují přístupu žadatelů a uchazečů.

Odvolání proti rozhodnutím CEO

Proti jakémukoliv rozhodnutí CEO při ČSMM-L je možno se písemně odvolat k řediteli CEO do 14 dnů ode dne doručení nebo sdělení rozhodnutí, proti kterému se hodlá dotčená osoba odvolat. Podmínkou přijetí stížnosti je složení kauce. V případě vyhovění odvolání nebo oprávněné stížnosti se kauce vrací.
O odvolání rozhoduje odvolací komise, rozhodnutí odvolací komise je konečné. O složení komise je písemně vyrozuměna namítající strana.
Odvolání může podat pouze dotčená osoba.


Stížnosti

Certifikační orgán přijme k projednání jakoukoliv stížnost na jeho činnost, nebo na činnost certifikované osoby.
Stížnost na činnost certifikované osoby je vždy primárně předána k řešení této osobě, v případě neúspěšného řešení stížnosti z viny držitele certifikátu převezme řešení VE CEO.
O stížnostech na certifikovanou osobu rozhoduje VE CEO.
O stížnostech na CEO rozhoduje odvolací komise, jejíž rozhodnutí je konečné. O složení komise je písemně vyrozuměna namítající strana.
Podmínkou stížnosti na činnost CEO je složení kauce, v případě vyhovění stěžovateli se kauce vrací.
 
Kontaktní adresa pro odvolání a stížnosti:

Certifikační orgán pro certifikaci osob při ČSMM-L
Novotného lávka 200/5, 110 00 PRAHA 1
Tel: 221 082 334

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 


Termíny zkoušek

21 říjen 2020
IOMV, ZKOMV, KT
04 listopad 2020
IOMV, ZKOMV, KT
25 listopad 2020
IOMV, ZKOMV, KT
09 prosinec 2020
IOMV, ZKOMV, KT

Kalendář ČSMML

Žádné události

Vyhledávání

Příhlášení

Přihlásit se

Přihlásit se

Jméno *
Heslo *
Zapamatuj si