Základní informace

Certifikační orgán pro certifikaci osob při ČSMM-L (CEO)
 

CEO provádí certifikaci osob v oborech manipulačních vozíků a zdvihacích zařízení. Vydává certifikáty pro odbornosti

 • Instruktor obsluh motorových vozíků (IOMV)
 • Zkušební komisař obsluh motorových vozíků (ZKOMV)
 • Kontrolní technik motorových vozíků (KTMV)
 • Odborný technik zdvihacích zařízení (OTZZ)
 • Technik – znalec zdvihacích zařízení (TZZZ)

Zájemce o certifikaci vyplní přihlášku pro příslušnou funkci a odešle ji na adresu CEO vč. úhrady registračního poplatku - podrobněji viz jednotlivé certifikované funkce. Obdrží potvrzení o přijetí přihlášky, další informace a v případě splnění všech podmínek pak konkrétní termín certifikační zkoušky.

Na základě úspěšně vykonané certifikační zkoušky obdrží příslušný certifikát v českém jazyce, na žádost za poplatek (viz ceník) i v dalších jazycích.

Doba platnosti certifikátu je tři roky, platnost je možno prodloužit vždy na dalších pět let recertifikační zkouškou.

Prohlášení nestrannosti

Certifikační orgán pro certifikaci osob při ČSMM-L prohla­šuje:

 • že chápe důležitost nestrannosti při provádění cer­tifikačních činností,
 • že řídí střet zájmů a zabezpečuje objektivitu svých certifikačních činností,
 • že jedná ve vztahu ke svým žadate­lům, uchazečům a certifikovaným osobám nestranně,
 • že politika a postupy pro certifikaci osob jsou v případě všech žadatelů, uchazečů a certifikovaných osob spravedlivé,
 • že certifikace nesmí být omezována z titulu nepři­měřených finančních nebo jiných limitujících podmínek, např. členstvím v nějaké asociaci nebo skupině,
 • že certi­fikační orgán nepoužívá postupy, které nespra­vedlivě brání nebo zamezují přístupu žadatelů a uchazečů.

Odvolání proti rozhodnutím CEO

Proti jakémukoliv rozhodnutí CEO při ČSMM-L je možno se písemně odvolat k řediteli CEO do 14 dnů ode dne doručení nebo sdělení rozhodnutí, proti kterému se hodlá dotčená osoba odvolat. Podmínkou přijetí stížnosti je složení kauce. V případě vyhovění odvolání nebo oprávněné stížnosti se kauce vrací.
O odvolání rozhoduje odvolací komise, rozhodnutí odvolací komise je konečné. O složení komise je písemně vyrozuměna namítající strana.
Odvolání může podat pouze dotčená osoba.


Stížnosti

Certifikační orgán přijme k projednání jakoukoliv stížnost na jeho činnost, nebo na činnost certifikované osoby.
Stížnost na činnost certifikované osoby je vždy primárně předána k řešení této osobě, v případě neúspěšného řešení stížnosti z viny držitele certifikátu převezme řešení VE CEO.
O stížnostech na certifikovanou osobu rozhoduje VE CEO.
O stížnostech na CEO rozhoduje odvolací komise, jejíž rozhodnutí je konečné. O složení komise je písemně vyrozuměna namítající strana.
Podmínkou stížnosti na činnost CEO je složení kauce, v případě vyhovění stěžovateli se kauce vrací.
 
Kontaktní adresa pro odvolání a stížnosti:

Certifikační orgán pro certifikaci osob při ČSMM-L
Novotného lávka 200/5, 110 00 PRAHA 1
Tel: 221 082 334

 

Jan ZAMAZAL

tel: 725 196 961
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 


Termíny zkoušek

11 září 2024
MV - C + R - ZK+IR+KT
25 září 2024
MV - C + R - ZK+IR+KT
09 říjen 2024
MV - C + R - ZK+IR+KT
23 říjen 2024
MV - C + R - ZK+IR+KT
06 listopad 2024
MV - C + R - ZK+IR+KT
20 listopad 2024
MV - C + R - ZK+IR+KT
04 prosinec 2024
MV - C + R - ZK+IR+KT
18 prosinec 2024
MV - C + R - ZK+IR+KT

Kalendář ČSMML

27 listopad 2024
Seminář MV

Vyhledávání

Příhlášení

Přihlásit se

Přihlásit se

Jméno *
Heslo *
Zapamatuj si