PDF Tisk Email

Zkušební komisař obsluh motorových vozíků (ZKOMV)

Držitel certifikátu ZKOMV provádí přezkoušení řidičů motorových vozíků (OMV) na základě podkladů dodaných IOMV a vydává průkazy  OMV na tiskopisu vydaném a evidovaném CEO.
Certifikát ZKOMV jej opravňuje i k provádění činností IOMV.

Požadavky na kvalifikaci žadatele o certifikát ZKOMV:
  • ukončené maturitou a to úplné střední odborné vzdělání technického směru nebo úplné střední vzdělání a vyučení ve strojním nebo elektro oboru, nebo úplné střední vzdělání a osm let praxe v oboru MV
  • oprávnění IOMV v plném rozsahu a tříletá praxe IOMV
  • dostatečné technické znalosti o motorových manipulačních vozících, schopnosti vést výuku a odpovídající evidenci
  • absolvování přípravného školení pro výkon této funkce dle platné osnovy CEO vč. praktického výcviku zakončeného zkouškou praktických dovedností – možno absolvovat u ČSMM-L, nebo jiného kvalifikovaného subjektu – nabídka viz Přípravná školení k certifikaci.

 

Certifikační schéma – (CS MV – 03) - zde


Přihláška ke stažení - zde

Ceník - zde
 

Termíny zkoušek

 

 6. 6.2019 - OTZZ, TZZZ 

 

12.6.2019 - IOMV, ZKOMV

 

25.6.2019 - IOMV, ZKOMV

 

11.9.2019 - IOMV, ZKOMV

 

25.9.2019 - IOMV, ZKOMV

 

9.10.2019 - IOMV, ZKOMV

 

23.10.2019 - IOMV, ZKOMV

 

13.11.2019 - IOMV, ZKOMV

 

27.11.2019 - IOMV, ZKOMV